Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego FIDES

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

SKNPW Fides

Zarząd Fides

Kadencja 2014/15

Przewodnicząca - Marlena Szarlak (V rok prawa)

Wiceprzewodnicząca - Elwira Natalia Kałędek (V rok prawa)

Sekretarz - Magdalena Natalia Mikiciuk (II rok bezpieczeństwa wewn., studia II stopnia).

_____________

Kontakt do Zarządu

e-mail: fides.olsztyn@wp.pl

korespondencję prosimy kierować na adres:

Studenckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Fides
Wydział Prawa i Administracji UWM
ul. Warszawska 98
10-702 Olsztyn