Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego FIDES

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

SKNPW Fides

Opiekunowie

Na podstawie § 5 Regulaminu Studiów UWM Dziekan Wydziału Prawa i Administracji w dniu 13 VI 2014 r. (decyzja nr 9/2014) powołał:

- dr Justynę Krzywkowską na opiekuna naukowego Koła Prawa Wyznaniowego Fides
- ks. prof. UWM dr hab. Mieczysława Różańskiego na pomocniczego opiekuna naukowego Koła Prawa Wyznaniowego Fides


Dr Justyna KRZYWKOWSKA - adiunkt w Katedrze Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM w Olsztynie, wykładowca prawa wyznaniowego, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (od 2011).

Ks. prof. UWM Mieczysław RÓŻAŃSKI -