Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego FIDES

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

SKNPW Fides

Aktualności

13.10.2014 r. godz. 18.30 (s. 15 CH) - zebranie założycielskie FIDES

19.11.2014 r. godz. 19.15 (s. 15 CH) - zebranie FIDES