Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego FIDES

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

SKNPW Fides

Referaty postery

7.10.2014 r., Gietrzwałd - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Aksjologia fundamentem życia człowieka”
organizator: Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli
strona konferencji - http://www.pedkat.pl/index.php/727-aksjologia-w-gietrzwaldzie

- dr Justyna Krzywkowska, Wolność sumienia i religii - ochrona w prawie polskim
- mgr Krystyna Ziółkowska Dyskryminacja wyznaniowa w prawie pracy
- Adrianna Tymieniecka, Rodzina - wartością nie do przecenienia

-----------------------------------------------
23-24 X 2014 r. Olsztyn - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność Organizacji Pozarządowych. Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych"
organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” , Koło Nauk Penalnych „Nemezis”
strona konferencji - http://www.uwm.edu.pl/kbipp/konferencja/

- dr Justyna Krzywkowska, Podstawy prawne działalności charytatywno-opiekuńczej wybranych kościołów i związków wyznaniowych w Polsce
- Adrianna Tymieniecka, Inicjatywa lokalna jako forma realizacji zadań publicznych
---------------------------------------------------
5 XI 2014 r. Stalowa Wola - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Samotność: wybór czy konieczność?”
organizator: Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli
strona konferencji - http://www.pedkat.pl/index.php/734-konferencja-samotnosc-wybor-czy-koniecznosc

- dr Justyna Krzywkowska, Status prawny osób żyjących w związkach nieważnych kanonicznie
- Adrianna Tymieniecka, Regulacje prawne w zakresie praw więźniów

---------------------------------------------------------