Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego FIDES

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

SKNPW Fides

Inicjatywy FIDES

27 XI 2014 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy
organizatorzy: Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM; Archiwum i Muzeum UWM, Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides”
https://sites.google.com/site/konferencjaochronadobrkultury/

XII 2014 - obóz naukowy połączony z wyjazdem do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides”

XII 2014/I 2015 - VI edycja Konkursu Wiedzy z Prawa Wyznaniowego
organizatorzy: Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM; Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides”

6-7 V 2015 r. - IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. Wychowanie moralne i religijne
organizatorzy: Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego; Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli; Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów, Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides”