Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego FIDES

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

SKNPW Fides

FIDES

Z inicjatywy dr Justyny Krzywkowskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od dnia 1 października 2014 r. rozpoczęło działalność Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego FIDES. Członkiem Koła naukowego może być każdy student i uczestnik studiów doktoranckich UWM, który chce pogłębić swoją wiedzę z prawa wyznaniowego

Koło Naukowe FIDES - poza działalnością naukową - jest świetną szkołą działalności organizacyjnej i miejscem zdobywania wielu doświadczeń.

Czym się zajmujemy?
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi wykładowcami prawa wyznaniowego,
- organizowanie, współorganizowanie oraz udział w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych,
- organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami z zakresu prawa wyznaniowego,
- organizowanie konkursów popularyzujących wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego,
- wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z pokrewnymi organizacjami.

Jeśli:
- interesuje Cię prawo wyznaniowe
- chcesz brać udział w ciekawych spotkaniach i wykładach otwartych
- lubisz włączać się w organizację konferencji, seminariów i konkursów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NAMI.